Inspelningar från februari 2015

5 objekt

Gläds att ditt namn är skrivet i himlen!

Gudstjänsten i Lepplax på första söndagen i fastan, 22.2.2015, måste tyvärr ställas in. Inspelning av predikan av Ola Österbacka som hölls efter kyrkkaffet i Biblion 1.3.2015. – – – Bön: Käre Jesus, du som har övervunnit alla den ondes frestelser, kom och ge oss kraft genom ditt ord för att kunna övervinna och besegra de […]

Gudstjänst på fastlagssöndagen, Lepplax bykyrka

med

Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg. Texter: GT Jes 53:1–7; Ep 1 Petr 3:18–22; Ev Luk 18:31–43. Predikotext: Mark 10:35–45. Psalmer: 391; 145; 59; 204; 76:1-7; 76:8-10. Predikan i skild mp3-fil: http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_oyvind.mp3  

Gudstjänst på fastlagssöndagen, Biblion 15.2.2015

Gudstjänst på fastlagssöndagen i Biblion 15.2.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Guds kärleks offerväg. Psalmer: 59; 149:5; 480; 275; SH 161; SH 437. Predikan som skild mp3-fil här (http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3): http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3 Predikotext: Mark 10:35–45 Bön: Käre Jesus! Låt oss se vår rätta plats inför dig och hur du vill att vi ska tjäna dig, men […]

Predikan på Kyndelsmässodagen

med

Predikan av Hans Ahlskog på kyndelsmässodagen 8.2.2015 kl 13 i Lepplax bykyrka. Gudstjänstens tema: Guds uppenbarelse i Kristus. Predikotext: 1 Joh 1:5–9: 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med […]

Guds oförskyllda nåd mot odugliga

Söndagen Septuagesima, 1.2.2015 i Biblion, Vasa. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: GT Jer 923–24; Ep: Fil 3:7–14; Ev: Matt 20:1–16. Pred: Luk 17:7–10. Psalmer: 251:1–4; 145; Sionsharpan 116 (Det enda som bär); 198:5–7; Sionsharpan 426 (Så hav nu själ); 257. Texten till den ganska litet sjungna sången 426 i Sionsharpan: 1. Så hav nu, själ, ett […]