Inspelningar från mars 2015

10 objekt

Marie bebådelsedag i Lepplax 22.3.2015

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedag 22.3.2015. Predikotext: Luk 1:46-55, Marias lovsång.   Vem kunde ha förberett Maria på ängelns budskap? Tänk vilket meddelande ängeln kommer med till henne. Hon har funnit nåd hos Gud. Herren är med henne. Hon ska bli havande och föda en son som hon ska kalla […]

Gudstjänst i Kronoby på palmsöndagen 29.3.2015

Gudstjänst i Hopsala byagård, Kronoby, som inledning till bibeldag. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 40:9–11; Hebr 7:23–27; Joh 12:12–24. Predikotext: Joh 11:47–57, ”En dog för alla”. Mp3-filen innehåller endast predikan. – – – Bön: O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig […]

Livets bröd, Midfastosöndagen 15.3.2015, 2 Kor 2:14-17

Gudstjänst i Biblion på Midfastosöndagen 15.3.2015. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Texter: 1 Mos 41:25–45; Ps 122:1–9; Joh 6:1–15. Psalmer: Sionsharpan 100; 53:4; 384; 204; 201; 307. Predikotext: 2 Kor 2:14–17. Mp3-filen innehåller endast predikan. Tema: Guds kunskaps doft. – – – Bön: Käre Herre, kom till oss och låt oss få uppleva väldoften av […]

Gudstjänst på 3:e sönd. i fastan i Lepplax bykyrka

med

Predikan av David Åkerlund på tredje söndagen i fastan i Lepplax bykyrka 8.3.2015. Hela gudstjänsten (http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3) http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3 Predikotext: Luk 4:31-37. 31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. 33 I synagogan fanns en man med en […]

Gudstjänst 2:a söndagen i fastan

Gudstjänst i Biblion, Vasa, andra söndagen i fastan 1.3.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den kämpande tron. Mp3-filen innehåller endast predikan. Texter: 3 Mos 20:6–8; Hebr 5:7–9; Matt 15:21–28. Predikan: Mark 9:17–29. Psalmer: 367, 145, 335, 161:6, 336, 268. – – – Bön: Käre Frälsare! Du som förbarmade dig över människor som inte kunde […]