Inspelningar från maj 2015

6 objekt

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 31.5.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den dolde Guden. Ämne för predikan: Kristus – förstfödd före allt skapat. Predikotext: Kol 1:14–17. Ljudfilen innehåller endast predikan. – – – Bön: Gud, helige Far, Jesus Kristus, Guds Son av evighet, och den Helige Ande, kom till oss denna stund och förklara ditt […]

Pingstgudstjänst i Lepplax bykyrka 24.5.2015

med

Gudstjänst på pingstdagen i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 14:23-27, Jesu avskedsönskan. Predikan i ljudfilen ovan. Hela gudstjänsten: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150524_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst 6:e söndagen efter påsk

Gudstjänst i Biblion sjätte söndagen efter påsk, 17.5.2015. Tema: Den utlovade Hjälparen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 45:1–15; Ef 1:16–23; Joh 15:26–16:4. Predikotext: Joh 17:18–23. Ämne: Den kristna enheten. Psalmer: 106; 144; 110; 157; 167; Sionsharpan 70. – – – Bön: Käre Jesus, lär oss att förstå vad den rätta […]

Predikan på Kristi himmelsfärds dag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Kristi himmelsfärds dag 14.5.2015 kl 10. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Luk 24:49-53. Hela gudstjänsten i denna ljudfil: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150514_gudstjanst.mp3   Följ och dela!

Predikan på bönsöndagen 10.5.2015

med

Gudstjänst på bönsöndagen, femte söndagen efter påsk, i Lepplax bykyrka 10.5.2015. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Hjärtats samtal med Gud. Texter: Jes 55:6–13; Apg 16:25-34; Joh 16:23-30. Predikotext: Luk 11:1-13. Psalmer: 315; 144; 323; 324; 321; 314. Hela gudstjänsten som mp3: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150510_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Fjärde söndagen efter påsk

Gudstjänst i Biblion på fjärde söndagen efter påsk, 3.5.2015 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 42:10–16; Ps 98:1–4; Joh 16:5-15. Predikotext: 1 Joh 3:19–24. Psalmer: 532; 144; 111; 322; SH 523; 576. – – – Bön: Käre himmelske Far, du som ser våra hjärtan och vet den nöd som vi […]