Inspelningar från augusti 2015

5 objekt

Gudstjänst tolfte söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 23.8.2015, tolfte söndagen efter Trefaldighet med temat Våra ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 5 Mos 30:11–20; 1 Kor 2:6–16; Mark 7:31–37. Predikotext: Matt 7:31–37. Psalmer: 180; 145; Lbk 184; 476; 482; 481. Predikan finns som skild mp3-fil, tema för predikan: Gud håller vad han har lovat. http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150823_oyvind.mp3 Följ […]

Gudstjänst 10:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 9.8.2015, tionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Besökelsetider. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 18:20-32; Hebr 3:12-19; Luk 19:41-47. Predikotext: Matt 11:20-24. Psalmer: 361; 145; 337; 202; 356; 395 Predikan som podcast: http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150809_oyvind.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst på 9:e sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst med temat Goda förvaltare av Guds nåd i Biblion 2.8.2015, nionde söndagen efter Trefaldighet. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ordspr 6:6–11; 2 Tess 2:10–13; Luk 16:1–9. Predikans tema: Guds ord är vår drivkraft. Ljudfilen innehåller endast predikan. Psalmer: 467; 174; 466; 478; Sionsharpan 447; 408. – – – Nåd vare […]