Inspelningar från september 2015

6 objekt

Gudstjänst sextonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion på sextonde söndagen efter Trefaldighet 20.9 kl 11.00. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Frigjorda från träldomen under förgängelsen. Texter: 2 Kung 4:17–27; Fil 1:20–26; Luk 7:11–16. Predikotext: Joh 5:19–21. Psalmer: 542; 145; 570; 204; SH 189; 583. Ljudfilen innehåller endast predikan. Följ och dela!

Gudstjänst på 15:e söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst 13.9.2015 i Lepplax bykyrka med temat Den goda delen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudlänken gäller predikan över Matt 6:19–24 och ämnet Världens mörker och ljuset från Gud. Hela gudstjänsten som ljudfil här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150913_gudstjanst.mp3 Texter: 1 Kung 3:5–15; Fil 4:10–14; Matt 6:25–34. Psalmer: 363, 150, LBK 207, 195, 259, 381. Följ och […]

Gudstjänst 14:e söndagen efter Trefaldighet i Biblion

med

Gudstjänst den 6 september 2015 i Biblion. Gudstjänstens tema: Tacksamhet. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 11:25-30. Altarmikrofonen var tyvärr ur funktion under senare delen av gudstjänsten. Texter: Ps 147:3–11; 2 Kor 9:8–15; Luk 17:11–19. Predikotext: Matt 11:25–30. Psalmer: 181; 286; 307; 187; 288; 287. Ljudfilen innehåller bara predikan. Följ och dela!