Inspelningar från oktober 2015

110 av 13 objekt

Predikan på reformationsdagen 25.10.2015

med

Øyvind Edvardsens predikan på reformationsdagen i Lepplax bykyrka över ämnet Jesu enhet med Fadern, text: Joh 10:22-30. Hela gudstjänsten finns i följande mp3-fil: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151025_gudstjanst.mp3 I gudstjänsten var David Åkerlund liturg och Hans Ahlskog kantor.

Sångafton med Anders Nilssons sånger

På lördagskvällen under bibelhelgen, den 17 oktober 2015, höll Hans Ahlskog en presentation av Anders Nilsson d.y. och församlingen deltog med att sjunga några sånger. Ljudet har tyvärr ojämn kvalitet, eftersom de talade avsnitten mellan sångerna blev svagt inspelade och har förstärkts. Nu finns även en bildpresentation och presentationen som pdf. Avslutande andakt med Hans Ahlskog.