Inspelningar från november 2015

6 objekt

Gudstjänst första advent

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på första söndagen i advent, 29.11.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema för gudstjänsten: Se, din konung kommer! Texter: Jer 33:14-18; Rom 13:11-14; Matt 21:1-9 (predikotext). Vi har på försök tagit i bruk en reviderad gudstjänstordning för serie 3 (pdf här). Psalmer: 4; 144; 2; 1; 6; 9.

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen

med

Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 13:47-50. Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151122_gudstjanst.mp3

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 23:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst på 23:e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Det himmelska och det jordiska medborgarskapet. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 17:24-27. Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151108_gudstjanst.mp3