Inspelningar från februari 2016

6 objekt

Gudstjänst andra söndagen i fastan

med

Gudstjänst på andra söndagen i fastan, 21.2.2016, i Lepplax bykyrka. Tema: Den kämpande tron. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 45:20-25; 2 Kor 6:1-10; Matt 15:21-28 (även predikotext). Psalmer: 555; Papper; Lbk 207; 363; 395. Gudstjänstordning för serie 2. Följande inspelning innehåller endast predikan, tema: Den kananeiska kvinnans tro: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160221_oyvind.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst på fastlagssöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen den 7 februari 2016. Liturg och predikant: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg. Texter: Jer 8:4-9; 1 Kor 13; Luk 18:31-43 (även predikotext). Psalmer: 68:1-5; 148; 59; 204; 68:6-7; 268. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan (med predikotexten). Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160207_gudstjanst.mp3 Följ och dela!