Inspelningar från mars 2016

9 objekt

Kvinnorna vid den tomma graven

Inspelning från Ola Österbackas föredrag på påskdagen i Biblion. Föredraget finns som text i pdf-format. Nedan en illustration till Jesu familjerelationer som beskrivs i föredraget. Antaganden som inte är helt klarlagda utmärks med ett frågetecken, medan två frågetecken anges när det finns alternativ eller hypoteser som inte kan bestyrkas. Följ och dela!

Påskgudstjänst i Biblion 27.3.2016

med

Gudstjänst i Biblion på påskdagen 27.3.2016. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Juhani Viitala (på finska, svensk översättning textad), kantor: Hans Ahlskog. Predikan finns i svensk översättning som pdf. Slutet av gudstjänsten saknar video pga. programfel. Texter: Hes 37;1–5, 12–14; 1 Kor 15:53–57; Mark 16:1–7; predikotext: Matt 28:1–8. Psalmer: 90; 91; 98; 93; 95; 99. Följ och dela!

Gudstjänst på långfredagen

med

Gudstjänst på långfredagen i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 22:7–19; Luk 22:63–23:49 (läsning med psalmsång: 67), kort andakt. Psalmer: 60; 67; 65. Videofilen är sammanställd från videoinspelning med ljudet från videokameran medan ljudfilen är inspelad från mikrofoner. Följ och dela!

Gudstjänst på palmsöndagen, Ärans konung på lidandets väg

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 20.3.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Texter: Jes 50:5–10; Fil 2:5–11; Joh 12:12–24 (även predikotext). Psalmer: 59; 73; 196; 77; 70 Gudstjänstordning för serie 2. Predikan, som har ämnet Jesu rike, finns separat i den här ljudfilen: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160320_oyvind.mp3 Följ och dela!

Predikan på Marie bebådelsedag i Biblion

Gudstjänst på Marie bebådelsedag i Biblion den 13 mars 2016. Inspelning finns som video och ljud/mp3 och dessutom i textform som pdf. Predikant: Ola Österbacka, predikotext: Luk 1:26-38. Tyvärr kunde vi inte publicera hela inspelningen av gudstjänsten som vi tänkt. Videoinspelningens ljud är ekande, medan ljudfilen har fullgott ljud. Följ och dela!