Inspelningar från maj 2016

6 objekt

Gudstjänst på CELC Europe 2016

Gudstjänst på svenska med Øyvind Edvardsen som liturg och Luke Wolfgramm som predikant. Predikan hölls på engelska. Se skild inspelning för videofil med predikan och svensk översättning som pdf. Vi beklagar att ljudkvaliteten är bristfällig och att videon börjar först med sista versen i ingångspsalmen. Gudstjänstens liturgi finns i pdf-fil. Nattvardens utdelning är bortklippt. Service […]

Predikan på CELC Europa 2016, Lepikko, Finland

Predikan på CELC Europa 2016, Finland, Lepikko (på engelska) av pastor Luke Wolfgramm. Svensk översättning som pdf. Predikotext: Jud v 24–25 (med anknytning till lovprisningen i Fader vår som var konferensens tema). Hela gudstjänsten finns i en separat inspelning. Sermon at CELC Europe 2016, Finland, Lepikko (in English) by pastor Luke Wolfgramm. Se a separate […]

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32. Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316. Följ och dela!

Pingstgudstjänst 15.5.2016 i Lepplax

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på pingstdagen 15.5.2016 med temat Den Helige Andes utgjutande. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Videofilen är sammanställd efteråt. Texter: Joel 2:28–32; Apg 2:1–11; Joh 14:23–29. Psalmer: 111:1–5; 144; 108; 478; 111:6–8; 574. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext Joh 14:23-29 och tema: Kristi frid.   Följ och dela!

Gudstjänst: Kristi himmelsfärds dag

Gudstjänsten den 8 maj, då det egentligen skulle vara sjätte söndagen efter påsk, firade vi med temat från Kristi himmelsfärds dag som egentligen inföll på torsdagen innan. Gudstjänsten hölls i Biblion. Liturg och predikant var Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Videoinspelningen visar hela gudstjänsten, medan ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Jes 57:15–21; Apg 1:1–11; […]