Inspelningar från juni 2016

6 objekt

Predikan på apostladagen, Luk 5:1–11

med

Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst på apostladagen, 26 juni 2016,  i Lepplax bykyrka. Predikotext: Luk 5:1–11. Hela gudstjänsten som ljudinspelning: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/06/160626_gudstjanst.mp3  

Predikan på 4:e sönd. efter Trefaldighet, Luk 6:36–42

med

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 19.6.2016, fjärde söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Luk 6:36–42. [Jesus sade:] 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig. 37 Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. 38 Ge, så ska ni få. Ett gott mått, […]

Gudstjänst på 2:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion 5.6.2016, andra söndagen efter Trefaldighet. Tema: Kallelsen till Guds rike. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 18:28–32,47; Fil 2:12–16; Luk 14:16–24. Predikotext: Jes 25:6–9, ämne: Guds festmåltid. Psalmer (finlandssvenska psalmboken): 535, 145, 409, 179, Sionsharpan 223 (Se, öppen står Guds fadersfamn) och Sionsharpan 464 (Nu är sommar i nord). Ljudfilen innehåller […]