Inspelningar från november 2016

6 objekt

Gudstjänst på domsöndagen

Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15. Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139.

Gudstjänst på söndagen före domsöndag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka söndagen före domsöndag 13 november 2016 kl 13. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. I filen ovan finns endast predikan, nedan hela gudstjänsten. Tema: Vaka! Texter:  Texter: Jes 35:1–10; 2 Petr 3:8–13; Matt 25:1–13. Predikotext: 2 Petr 3:8–13. Psalmer: 409; 173; 567; 138; 576; 134. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/11/161113_gudstjanst.mp3 8 Men glöm inte detta, […]

Predikan 24 sönd efter Trefaldighet, 1 Tess 4:13-18

med

Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka den 6 november 2016. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.  Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på […]

Predikan på Alla helgons dag 5.11.2016

Predikan på Alla helgons dag i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 5.11.2016, över temat: Salig i förföljelsen, Ola Österbacka. Hela gudstjänsten som mp3-fil (psalmerna är avkortade): http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/11/161105_gudstjanst.mp3 Texter: Jes 25:6–9; Upp 7:9–17; Matt 5:1–12. Psalmer: 585:1–2; 568:9; 130; Sionsharpan 523; 423; 574.