Inspelningar från december 2016

6 objekt

Julotta i Vasa, Settlementcentrum

Julotta i Settlementcentrum i Vasa 25.12.2016 kl 9.00. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Duettsång: Hans Ahlskog och Ola Österbacka. Beklagar snäv inzoomning i videofilmen. Texter: Jes 9:2–7; Hebr 1:1–6; Luk 2:1–20. Predikan: Det underbara barnet (Jes 9:6). Psalmer: 23; 15; svarssång mellan textläsningarna: Sionsharpan 10; 22; 26; Sionsharpan 15; 21. Predikan i ljudfilen. […]

Julbön i Lepplax bykyrka

med

Julbön i Lepplax bykyrka på julafton 24.12.2016. Predikant och liturg: David Åkerlund. ”Lukas-oratoriet” med psalmsång och läsning från Luk 2:1–20. Kantor: Hans Ahlskog. Hela julbönen här ovan, endast predikan i följande fil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161224_david.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst 4 advent

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på fjärde söndagen i advent. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Juhani Viitala (på finska, svensk översättning i videofilmen och i pdf-filen). Predikotext: Matt 1:18–25. Följ och dela!

Predikan/gudstjänst i Lepplax bykyrka 3 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka tredje söndagen i advent, 11.12.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare. Texter: Jes 51:2–5; 2 Petr 1:19–21 (även predikotext); Matt 11:11–19. Psalmer: 14; 302; 198:5–7; 5; 3. Hela gudstjänsten finns i följande ljudfil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161211_gudstjanst.mp3 Predikotext: 2 Petr 1:19–21: Så mycket fastare står nu det profetiska ordet […]

Gudstjänst i Lepplax 2 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 4.12.2016 med temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Hebr 10:35-39. Hela gudstjänsten i följande ljudfil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161204_gudstjanst_lepplax.mp3 Följ och dela!

Familjegudstjänst 2. sönd. i advent i Vasa

Familjegudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på andra söndagen i advent. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Texter: Hebr 10:35–39; Mark 1:14–15. Predikan: Jesus har kommit, han kommer och han ska komma. Psalmer: 2:1–5; 12; 4; 2:6–7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Pdf-länken innehåller sammandrag av predikan. Följ och dela!