Inspelningar från januari 2017

6 objekt

Predikan 4 e trettondagen, familjegudstjänst

med

Predikan av Ola Österbacka under familjegudstjänst i grillkåta i Rangsby, Närpes, på fjärde söndagen efter trettondagen 29.1.2017. Tema: Jesus hjälper i nöd och fara. Predikan behandlade Israels barns underbara vandring genom Röda havet (2 Mos 14) och dopet.

Predikan på 2. sönd. efter trettondagen

med

David Åkerlunds predikan i gudstjänsten i Lepplax bykyrka andra söndagen efter trettondagen, 15.1.2017. Predikotext: Joh 4:5-26. Hela gudstjänsten som ljudfil nedan. Gudstjänstens tema: Jesus helgar hemmet. Liturg: David Åkerlund; kantor: Hans Ahlskog; introduktion och textläsning: Ola Österbacka. Texter: 1 Mos 2:15–25; Ef 6:1–4; Joh 4:5–26. Psalmer: 178; 173; 464; 203; 462; 395. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170115_gudstjanst.mp3

Predikan på trettondagen; Jes 2:2–5

Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på trettondagen 6.1.2017. Predikotext: Jes 2:2–5. Hela gudstjänsten som mp3-fil i länken nedan. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170106_gudstjanst.mp3 Texter: Ps 72:1–3, 10–14; 2 Kor 4:3–6; Matt 2:1–12. Psalmer: 47; 144; 45; 478; Herren Sebaot nu bjuder (pdf, uruppförande med text av Hans Ahlskog); 53.

Predikan på nyårsdagen

Predikan av Ola Österbacka i nyårsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 1.1.2017 kl 13. Ämne: I Jesu namn. Text: Joh 14:12–14. Hela gudstjänsten finns i filen nedan. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:1–3; Hebr 13:8; Joh 14:12–14 (predikotext). Psalmer: 43; 144; 39; 257; 276; 44. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170101_gudstjanst.mp3