Inspelningar från mars 2017

7 objekt

Predikan på Marie bebådelsedagen

Don Pattersons predikan i Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedagen 26.3.2017. Predikan hölls på engelska. I pdf-filen finns predikan översatt till svenska enligt manuskriptet som delades ut till lyssnarna. Predikan avvek rätt mycket från manuset. Svensk textning av predikan i en annan video.

Ordinationsgudstjänst

I gudstjänsten som följde på prästvigningen i Lepplax bykyrka 25.3.2017 var pastor David Åkerlund liturg och predikan hölls av pastor Ola Österbacka. Kantor var Hans Ahlskog. Tema från Midfastosöndagen: Livets bröd. Ljudinspelningen omfattar endast predikan, som också finns som text i pdf-filen. Texter: 2 Kung 4:42–44; 1 Kor 10:1–12; Joh 6:24–36 (även predikotext). Tema för predikan: Ge […]

David Åkerlunds prästvigning

David Åkerlund ordinerades till pastor i S:t Johannes ev-luth församling under en gudstjänsthögtid i Lepplax bykyrka 25.3.2017. Som ordinator fungerade pastor Peter Öman, LBK. Assistenter: pastorerna Donald Patterson, WELS, USA, Holger Wieß, ELFK, Tyskland, Øyvind Edvardsen, S:t Johannes och Juhani Viitala, SLT. Gudstjänsten som följde finns i en särskild inspelning, liksom också predikan som ljudfil […]

Predikan på andra söndagen i fastan, Fil 1:27-30

med

Predikan av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka på andra söndagen i fastan 12.3.2017. Predikotext: Fil 1:27-30. Hela gudstjänsten nedan. Texter: 1 Mos 32:22–31; 1 Joh 2:7–11; Luk 7:36–50. Psalmer: 161 (endast v 4 pga tekniska fel); 159; 336; Blott din väg; 161:5–6. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/03/170312_gudstjanst.mp3