Inspelningar från april 2017

10 objekt

Predikan 1. efter påsk: Det är Herren

med

Predikan av David Åkerlund på första söndagen efter påsk i Lepplax bykyrka, 23.4.2017. Tema: Det är Herren. Text: Joh 21:1–14. Hela gudstjänsten i filen nedan. Tema: Uppståndelsens vittnen. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:10–13; Apg 3:12–20; Joh 21:1–14. Psalmer: 89, 144, 97, 100, 193, 99. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170423_gudstjanst.mp3

Predikan och gudstjänst på annandag påsk

med

Predikan av David Åkerlund på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, annandag påsk 17.4.2017. Videoinspelningens oskärpa beklagas. Text: Joh 20:11–18. Hela gudstjänst som ljudfil här: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170417_gudstjanst.mp3 Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 25:1–8; 2 Kor 5:15–21; Joh 20:11–18. Psalmer: Psalmer: 90; 91; 96; SH 53; 99; 93.

Påskdagens gudstjänst och predikan

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på påskdagen 16.4.2017. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Som avslutning körsång: Han är uppstånden, Frälsaren. Texter: Jona 2:1–11; 1 Kor 15:12–21 (även predikotext); Joh 20:1–10. Psalmer: Lova Herren 199; 90; 98; 95; 102; Lova Herren 178. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten kan åhöras här: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170416_paskgudstjanst.mp3

Långfredagens gudstjänst

med

Långfredagens gudstjänst i Lepplax bykyrka. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänsten avslutades med sång av en liten sånggrupp under ledning av Helga Dahlskog. Läsning från femte akten ur Kristi lidandes historia. Bön ur Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Aktpredikan tisdag i stilla veckan

Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum i Vasa på tisdagen i stilla veckan, 11.4.2017. Ämne: Det saliga bytet. Text: Joh 18:28-40. Hela gudstjänsten som mp3-fil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170411_aktpredikan.mp3 Texter: Ps 69:2–5, 7–10; 1 Kor 1:18–19. Psalmer: 66; SH 41; SH 38; 79.

Predikan på palmsöndagen: 2 Tess 3:1–5

Ola Österbackas predikan på gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 9 april 2017. Text: 2 Tess 3:1–5. Ämne: Skydd mot det onda. Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170409_gudstjanst.mp3 Tema: Ärans kung på lidandets väg. Texter: Sak 9:9–10; 2 Tess 3:1–5; Joh 12:1–8. Psalmer: 79; 72; 85; 71; 407:5–8.