Inspelningar från juni 2017

5 objekt

Gudstjänst/predikan på Trefaldighetssöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 11.6.2017. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen ovan är predikan över 1 Joh 3:1–6. Filen nedan är hela gudstjänsten. Texter: Jes 6:1–6; 1 Joh 3:1–6; Joh 15:1–9. Psalmer: 173, 144, 149, 157, 148, 147. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/06/170611_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Pingstpredikan/gudstjänst 4.6.2017

med

Filen ovan är predikan vid gudstjänsten i Vasa, Settlementcentrum, på pingstdagen 4.6.2017 av David Åkerlund. Text: Apg 2:1–11. Nedan finns hela gudstjänsten som har temat Den Helige Andes utgjutande. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jer 31:31–34; Ef 2:17–22; Joh 7:37–39. Psalmer: 112; 144; 108; 111:1–5; 111:6–8; 110. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/06/170604_pingstgudstjanst.mp3 Följ och dela!