Inspelningar med Øyvind Edvardsen

110 av 154 objekt

Gudstjänst/predikan andra sönd. efter trettondag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka andra söndagen efter trettondagen, 14.1.2018 kl 12 i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 1:26–31; 1 Kor 1:26–31; Luk 19:1–10. Predikotext: 1 Kor 1:26–31. 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, […]

Predikan 3. advent, Luk 3:1-6

med

Predikan på tredje söndagen i advent av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 17.12.2017. Text: Luk 3:1–6. 1 I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene, 2 och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds […]

Högmässa/predikan 2:a sönd. i advent

med

Predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 10.12.2017, Øyvind Edvardsen. Predikotext: Luk 17:20–24. 20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, […]

Predikan/gudstjänst sönd. före domsöndag

med

Predikan över Psalm 90 av Øyvind Edvardsen på söndagen före domsöndag 19.11.2017 i Lepplax bykyrka. Hela gudstjänsten kan höras i nedanstående ljudfil. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Mal 3:13–18; Fil 1:3–11; Luk 12:35–40. Psalmer: 134; 145; 571; 137:1–3, 4–5; 576. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/11/171119_gudstjanst.mp3

Predikan/gudstjänst 22 sönd. efter Trefaldighet

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 12.11.2017 över GT-texten från föregående söndag: Job 14:1–6. 1 Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. 2 Som ett blomster växer hon upp och vissnar, som en skugga flyr hon och kan inte bestå. 3 Mot en sådan öppnar du ditt öga, mig drar […]

Gudstjänst på 17:e söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 8.10.2017 med temat En kristen människas frihet. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 119:5–14 (inledning); Amos 5:21–24; Kol 2:16–23 (även predikotext), Mark 2:18–28. Psalmer: 371; 145; Lova Herren 335; 353:1–5; Lova Herren 363; 353:6–7. Predikan finns som en egen inspelning (ingår även här).

Predikan 17 e Trefaldighet: Kol 2:16–23

med

Predikan av Øyvind Edvardsen på 17:e söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka 8.10.2017. Predikotext: Kol 2:16–23. Hela gudstjänsten finns som en egen inspelning. 16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är en skugga av det som skulle komma, […]

Predikan 15:e efter Trefaldighet, Luk 10:38-42

med

Predikan av Øyvind Edvardsen på femtonde söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka. Text: Luk 10:38-42. Tema: Att tjäna eller att bli betjänad. 38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig […]