Inspelningar med etiketten ‘profetia’

110 av 11 objekt

Gudstjänst första sönd. i advent

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på första söndagen i advent  3.12.2017. Liturg: David Åkerlund, predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Se, din konung kommer! Texter: Jes 62:10–12; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 9; 7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Luk 4:16–22. 16 Så kom han till Nasaret, där han hade […]

Predikan/gudstjänst i Lepplax bykyrka 3 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka tredje söndagen i advent, 11.12.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare. Texter: Jes 51:2–5; 2 Petr 1:19–21 (även predikotext); Matt 11:11–19. Psalmer: 14; 302; 198:5–7; 5; 3. Hela gudstjänsten finns i följande ljudfil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161211_gudstjanst.mp3 Predikotext: 2 Petr 1:19–21: Så mycket fastare står nu det profetiska ordet […]

Predikan 8:e sönd. efter Trefaldighet

med

Øyvind Edvardsens predikan i gudstjänst på 8:e sönd. efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka 17 juli 2016. Predikotext: Matt 7:15–23. 15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från […]

Gudstjänst fjärde advent

Gudstjänst på fjärde söndagen i advent i Biblion, Vasa, 21.12.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är nära. Texter: Jer 23:1–8; 1 Petr 1:10–13; Joh 1:19–28. Psalmer: 2; 1; 14; 175; 302; 32. Predikans tema: Vittnesbörd om Jesus, text: Joh 5:31-39. Predikan i mp3-filen. – – – Nåd vare med er och frid […]

Gudstjänst på första advent

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, första advent 30.11.2014. Tema: Nådens ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 12:1–6; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Predikotext: Luk 4:16–22. Predikan i mp3-filen. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 10; 9.

Kom och se!

med

Predikan på gudstjänst i Cafe Salteriet, Svedjehamn Björköby, på apostladagen 20.7.2014. Predikotext: Joh 1:45-51. Predikan som text i Forum Johanneum.