Inspelningar med etiketten ’yttersta domen’

7 objekt

Predikan/gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 26.11.2017. Tema: Yttersta domen. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan över Joh 5:22–29. Hela gudstjänsten nedan. Övriga texter: Mal 4:1–2, 1 Kor 15:22–28. Psalmer: 352; 145; 136; 257; 351; 135:8–9. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/11/171126_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst på domsöndagen

Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15. Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139. Följ och dela!

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen

med

Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 13:47-50. Hela gudstjänsten finns här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151122_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Predikan på domsöndagen

med

Predikan av Ola Österbacka i domsöndagens gudstjänst i Lepplax bykkyrka 24.11.2013 kl 13. Tema: Yttersta domen. Utgångspunkt för predikan: Matt 25:31-46. Predikan i textform: Forum Johanneum. Följ och dela!

Gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänsten i Lepplax bykyrka leddes av David Åkerlund och predikant och musiker var Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 61: 1-3 1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet […]

Predikan, domsöndagen 22.11.2009

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 13:47-50 (24:36): Yttersta domen. Hotel Polaris, Pedersöre, och Biblion, Vasa. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. […]