Lutherros

S:t Johannes Evangelisk-Lutherska Församling

Vasa, Finland


 

Ingångssida

Om församlingen
Församlingsordning
• Bilaga: lärogrund
Tillkomsthistoria

Verksamhet
- verksamhetsberättelse 2008
- verksamhetsberättelse 2009

Predikningar
- bloggform (äldre)
- direktsändningar

Forum Johanneum

Frågor och svar

Länkar

Om Lutherrosen

Bibelstudier på webben

Bibelstudier över Första Moseboken hålls varannan torsdag kl 19-20 (Helsingforstid, kl 18 skandinavisk tid) och sänds direkt. Vill du delta i det efterföljande samtalet (ca en halv timme) och ställa frågor kan du meddela ditt Skype-signum så ringer vi upp några minuter efter avslutad sändning. Du kan också sända frågor per e-post, så försöker vi besvara dem följande gång.

Under en längre tid har Ola Österbacka lett en bibelstudiegrupp i Vasa. Under ca tio år ordnades bibelstudierna av Föreningen Logos. Numera ansvarar S:t Johannes ev-luth. församling för bibelstudierna med samma ledare som tidigare. Sedan Logos anskaffades Biblion i slutet av 2007 har studierna hållits där.

Från augusti 2006 har bibelstudierna sänts som webbteve (LogosDirekt resp. StJDirekt) och finns också arkiverade som video-on-demand eller ljudfiler (mp3). Se databasen OUS, där även presentationer finns länkade! Listan nedan kompletteras inte längre.

Några presentationer som användes finns som länkar i tabellen nedan.
Adress till videoarkivet: http://vimeo.com/stjdirekt

Inspelningar om Första Moseboken:

Inspelning (mp3) Presentation (pdf)
27.1.2011, Inledning till Första Moseboken (54:32) Översikt över 1 Mos
10.2.2011, Skapelseveckan, del 1 (58:56) Skapelseveckan
24.2.2011, Skapelseveckan, del 2 (56:17) Skapelseveckan
10.3.2011, 1 Mos 2 (58:45) 1 Mos 2
24.3.2011, 1 Mos 3:1-15 (55:13)
7.4.2011, 1 Mos 3:16-4:16 (52:56)
5.5.2011, 1 Mos 4:17- kap 5 (59:51) Patriarkernas ålder
19.5.2011, 1 Mos 6 (51:52)  
18.8.2011, 1 Mos 7 (55:58) kronologi, kiasmer
1.9.2011, 1 Mos 8:1-9:7 (57:08) kronologi, kiasmer
15.9.2011, 1 Mos 9 (55:52)  
29.9.2011, 1 Mos 10:1-11:26 (59:31)  
13.10.2011, 1 Mos 11:27-12:20 (58:34) patriarkernas ålder, kartor
27.10.2011, 1 Mos 13-14 (56:06) Abram och kungarna
10.11.2011, 1 Mos 15 (48:10) - endast ljud  
24.11.2011, 1 Mos 16:1-17:17 (59:01)  
8.12.2011. 1 Mos 17:18-18:33 (+ kort återblick)  
12.1.2012, 1 Mos 19  
26.1.2012, 1 Mos 20:1-21:21  
9.2.2012, 1 Mos 21:22-22:24  
8.3.2012, 1 Mos 23-24  
22.3.2012, 1 Mos 25-26  
19.4.2012, 1 Mos 27-28  
3.5.2012, 1 Mos 29-30  
31.5.2012, 1 Mos 31-32  
16.8.2012, 1 Mos 33-35:15 blev inte inspelat. Pdf-översikt.  
30.8.2012, 1 Mos 35:16-37:4  
13.9.2012, 1 Mos 37  
27.9.2012, 1 Mos 38-39 Kronologi kring Josef
11.10.2012, 1 Mos 40-42:24  
25.10.2012, 1 Mos 42:25-44:34  
8.11.2012, 1 Mos 45:1-46:27 Tabell och karta
22.11.2012, 1 Mos 46:28-48:22 Tabell och karta (som föreg.)
6.12.2012, 1 Mos 49-50  

 

Tidigare inspelade bibelstudier

Bibelstudier utifrån Kuske: Lilla katekesen (vi beklagar diverse tekniska fel)

 • 17.8.2006: Översikt över andra trosartikeln, Kristi upphöjelse (Kuske s. 179-183, § 197-204, 53'03")
 • 31.8.2006: Yttersta domen (§ 205-208). Tabell som används under bibelstudiet. (47'34")
 • 14.9.2006: Att tillhöra Kristus (§ 209-212, 53'19")
 • 12.10.2006: Tron och den helige Ande (§ 213-217, 53'53")
 • 26.10.2006: Den helige Ande är Gud, helgelsen (§ 218-221, 55'34")
 • 9.11.2006: Kallelsen genom evangeliet (§ 222-223, 51'22")
 • 23.11.2006: Upplysningen genom Andens gåvor (§ 224-225). Nådegåvorna (översikt: John Vogt). (53'35")
 • 7.12.2006: Helgad till att göra goda gärningar (§ 224-232, 54'01")
 • 11.1: Bevarad i den rätta tron (§ 233-234, 49'30")
 • 25.1.2007: Den allmänneliga kristna kyrkan - de heligas samfund (§ 235-239, 53'01")
 • 8.2.2007: Den synliga kyrkan (§ 240-244, 55'17")
 • 8.3.2007: Gemenskap mellan kristna (§ 245-248, 59'35")
 • 22.3.2007: Söndring mellan kristna (§ 249-250, 53'49")
 • 12.4.2007: Syndernas förlåtelse (§ 251-255, 57'01")
 • 26.4.2007: Syndernas förlåtelse; döden (§ 256-258, 53'03")
 • 10.5.2007: Det eviga livet och förtappelsen (§ 259-262, 46'57")
 • 24.5.2007 - del 1: Uppståndelsen till evigt liv (§ 263-264, 25'28") (Separat nyinspelning)
 • 24.5.2007 - del 2: Nådens medel, sakrament och inl. till dopet (§ 265-266, 15'22") (Separat nyinspelning)
 • 7.6.2007: Dopets instiftelse (§ 267-271, 56'05")
 • 16.8.2007: Dopets välsignelser och kraft (§ 272-278, 55'30")
 • 30.8.2007: Dopets betydelse för vårt vardagliga liv (§ 279-284, 54'44")
 • 13.9.2007: Nattvardens instiftelse (§ 285-289, 52'15")
 • 27.9: Nattvardens välsignelser och kraft (§ 290-295, 54'33")
 • 25.10.2007: Återblick: Att ta emot nattvarden (§ 296-303). Nyckelmakten (§ 304-308) (53'54")
 • 8.11.2007: Nyckelmakten (§ 309-315) (59'54")
 • 22.11.2007: Det offentliga ämbetet (§ 316-320, 52'44")
 • 13.12.2007: Bikten (§ 321-328, 53'58")
 • 10.1.2008: Bönen. Kuske, § 329-336 (52:26)
 • 24.1.2008: Första bönen, del av andra bönen, Kuske, § 337-342 (53:30)
 • 7.2.2008: Andra och en del av tredje bönen, Kuske, § 343-349 (57:02)
 • 28.2.2008: Tredje bönen, Kuske § 350-352 (54:28)
 • 13.3.2008: Fjärde bönen, Kuske § 353-357 (48:38)
 • 27.3.2008: Femte bönen, Kuske § 358-362 (53:24)
 • 10.4.2008: Sjätte bönen, Kuske § 363-367 (53:37)
 • 24.4.2008: Sjunde bönen, Kuske § 368-372 (54:50)
 • 8.5.2008: Lovprisningen, Kuske § 373-376 (44:27)

Tusenårsriket

Hesekiel

Hebreerbrevet