Sedan augusti 2009 har församlingen kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland) och därmed även med 23 andra kyrkor i Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen (KELK, Confessional Evangelical Lutheran Conference). Vid KELK:s världskonferens i Lima, Peru, den 30 maj – 2 juni 2014 antogs vi som associerad medlem.

Församlingen stod tillsammans med SLT som värd för KELK Europa 2016 på lägercentret Lepikko utanför Vasa.

Vi har tack vare denna gemenskap ett livligt utbyte även med LBK i Sverige och Norge och med Bulgarian Lutheran Church, där vi stöder församlingen i Dunavtsi.