Församlingen är en fristående församling och bildades den 1 augusti 2008. Sedan 8.9.2011 är den registrerad som förening.

Gudstjänstverksamhet hålls på två orter: I Vasa hyrs tillsvidare Settlementcentrum, Villagatan 1, och i Pedersöre hålls gudstjänster i Lepplax bykyrka (se Google-karta).

Följ verksamhetsinformationen via kommande händelser, och lyssna på inspelningar som mp3 eller video. Gudstjänsterna i Vasa och Pedersöre sänds ofta direkt över Internet och arkiveras som mp3, ibland också som videofiler.

Familjegudstjänst i Vasa 1.10

1.10.2017 11:00

Mikaelidagens gudstjänst hålls undantagsvis i Vakri (den kristna skolan), Smedsbyvägen 4, Vasa kl 11.00 (ingång från baksidan, kör från Kvarngatan vid Lidls infart till Grossistgatan och parkera vid Magasinsgatan eller på stora parkeringsplatsen). Efteråt kyrkkaffe och bildföredrag från Kina av Karin Hokkanen.

Händelsedetaljer

Reformationsjubileum i Lepplax kl 10

28.10.2017 10:00

Reformationens 500-årsjubileum markeras i Lepplax bykyrka. 10:00 Gudstjänst i gammal stil – David Åkerlund 11:15 Föredrag, Rättfärdiggörelsen och nådemedlen – Øyvind Edvardsen 12:15 Lunch 13:15 Samtal och sång 14:00 Föredrag, Luthers bibelsyn – Hans Ahlskog 15:00 Kaffepaus 15:45 Föredrag, Reformationen under hot. Tiden efter Luther – Ola Österbacka

Händelsedetaljer