Vi har lagt ut en enkät med frågor om gudstjänsttider och platser i Pedersörenejden. För närvarande har vi gudstjänster i Lepplax bykyrka nästan varje söndag kl 13. Eftersom det är söndagsskola de flesta söndagar kl 10 är den tidigaste tänkbara tiden klockan 12.

Det har funnits önskemål om verksamhet också i Jakobstad. Också det kan du meddela åsikter om. Likaså kan de som deltar i nattvard ge önskemål om tidpunkt.

Här finns enkäten. Den kommer att vara öppen några veckor, men vi rekommenderar att du ger sina svar genast så det inte glöms bort!

Tack för din medverkan, och välkommen på gudstjänst!

Följ och dela!