Årsmöte 27.4.2014

Församlingen höll årsmöte i Lepplax efter gudstjänsten den 27 april. I den ekonomiska rapporten konstaterades att ekonomin varit bättre än budgeterat tack vare regelbundna medlemsoffer och övriga gåvor och kollekter. Verksamhetsberättelse finns här. Styrelsens ordförande David Åkerlund omvaldes. Ny vald medlem är styrelsen är kyrkoherde Øyvind Edvardsen, som hittills deltagit...

Fortsätt att läsa

Dop

På palmsöndagen den 13 april 2014, döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog, son till Mia och Hans Ahlskog och född den 10 maj 2013. Dopförrättningen hölls i anslutning till gudstjänst i Lepplax bykyrka och dopförrättare var pastor Ola Österbacka. Faddrar är Ann-Sofi och Botvid Lindström samt Marika och David Åkerlund.

Fortsätt att läsa

Frågor och svar om Detta tror vi

Tack vare en överenskommelse med NPH kan vi översätta boken This We Believe – Questions and Answers till svenska. Översättningen  görs av Hans Ahlskog. Vi har också fått rätt att publicera valda stycken ur boken på vår webbplats. Vi har redan lagt ut några stycken och kommer den tid framåt...

Fortsätt att läsa

Øyvind Edvardsen kyrkoherde

Vid sitt sammanträde den 2 oktober 2013 beslöt församlingens styrelse att pastor Øyvind Edvardsen övertar föreståndaransvaret av Ola Österbacka, på dennes förslag. Han innehar ämbetstiteln kyrkoherde. Antalet gudstjänster i Lepplax bykyrka kommer att utökas till tre eller fyra per månad. Kyrkoherden leder även bibelstudier i Lepplax bykyrka varannan onsdag kl...

Fortsätt att läsa

Högtidsdag i Bulgarien

I samband med årsmötet för Bulgariens lutherska kyrka (BLC) den 17 augusti 2013 utexaminerades Ivo Rusinov (Lazarov) och Dimitar Shishkov från St. Sophia Lutheran Seminary av dess rektor John Vogt. Därefter ordinerades de till pastor resp. assisterande pastor i Dunavtsi-församlingen. Vi har fått några bilder av pastor Vogt och publicerar...

Fortsätt att läsa

En annorlunda resa

Efter KELK-konferensen i Sofia (6-9.6.2013) hyrde sex av oss från Sverige och Finland en minibuss för att på stundtals väldigt gropiga vägar ta oss de c:a 25 milen till Dunavtsi i norra Bulgarien, nära gränsen till Rumänien. Målet var att besöka de romska trossyskonen som vi tidigare har berättat om...

Fortsätt att läsa

Rätt till egen kropp

Av Jesper Hansen Ett av abortförespråkarnas centrala argument lyder, att kvinnan skall ”ha rätt till sin egen kropp”. Utsagan innebär, att man inte anser fostret vara en egen unik individ, utan endast något slags tillfällig del av kroppen, ungefär som en hand eller en fot, även om dessa inte är...

Fortsätt att läsa

Trettondagen i Biblion

Trettondagen, den 6 januari, firar vi med gudstjänst i Biblion kl 11. Predikant och liturg är Ola Österbacka. Sedan bjuder Föreningen Logos på julgröt och kaffe innan vi lyssnar på ett föredrag av Hans Ahlskog. Temat för föredraget är Tron och bekännelsen, och det här är första delen i en...

Fortsätt att läsa