Glädje i tjänsten

I sitt avskedstal (läs Joh 15:10–17) lovar Jesus sina lärjungar glädje, och rentav en fullkomlig glädje. Det gör han just innan han ska föras bort till tortyr och en fruktansvärd död. De närmaste dygnen upplevde lärjungarna allt annat än glädje. Trots bedyranden om att följa honom in i döden svek...

Fortsätt att läsa

Från årsmötet

Efter gudstjänsten 25.4 höll församlingen årsmöte med stöd av Google Meet. Till ordförande omvaldes Botvid Lindström. Till ny styrelsemedlem valdes Martin Wikström, Närpes. Den övriga styrelsen omvaldes, varför styrelsen nu består av sex personer inkl. ordföranden. Bibelhelgen som redan skulle ha hållits ett par gånger men förskjutits av pandemin ska...

Fortsätt att läsa

Med blicken mot himlen

Mitt inne i den glädjefyllda påsktiden vänds våra blickar mot himlen. Längtan efter den härlighet som Jesus berättat om så tydligt, särskilt i sitt avskedstal, växer starkare ju mer vi får del av nöd och lidande som synden fört in i vår värld. Under väckelsetider har man älskat de så...

Fortsätt att läsa

Fårörat lyssnar till Herden

Den andra söndagen efter påsk ägnas i våra gudstjänster åt herdetemat. Det finns ett tvåfaldigt budskap i detta tema. Dels finns den pastorala idyllen med fårhjorden som leds och beskyddas av sin trofasta herde: Herren är min herde, mig ska inget fattas (Ps 23). Men där finns också förmaningarna att...

Fortsätt att läsa

Bibelljus

Uppstod efter Skrifterna

När aposteln Petrus höll sin första offentliga predikan på pingstdagen i Jerusalem bevisade han med hjälp av Davids psalmer att Messias skulle dö och uppstå ur sin grav. Den metoden hade han lärt sig av Jesus själv. Han, som hade förnekat sin Mästare under den ohyggliga morgonen, hade fått förnyat förtroende...

Fortsätt att läsa

Omvälvande nyheter

Tänk er hur nyhetsmedia skulle rapportera från Jerusalem under påsken år 30. Först skulle man berätta om en rättegång mot en berömd profet, kallad Jesus från Nasaret, som ansågs vara judarnas kung. Man skulle ha beskrivit hur han avrättades genom korsfästelse, och hur dagen blev dramatisk genom ett mystiskt mörker och...

Fortsätt att läsa

Vi stillar oss

Det råder en ovanlig stillhet i våra samhällen. Vi har påbud från myndigheterna att vi ska hålla oss stilla. Vi ska undvika att träffas i grupper och vi ska inte resa. Det förefaller som om allt skulle vara upplagt för att fira en riktig Stilla vecka, som palmsöndagen inleder. Orsaken är...

Fortsätt att läsa

Det himmelska brödet

Midfastosöndagen kallas också brödsöndagen. Dess huvudtema, som är hämtat från första årgångens evangelium, är mättandet av de fem tusen männen. Den tredje årgångens evangelietext (Joh 6:48–57) innehåller Jesu undervisning om det himmelska, levande brödet, som är hans kött och som han har gett för att världen ska leva. Många av hans åhörare...

Fortsätt att läsa

Demoniska attacker

När Jesus trädde fram med sin mäktiga undervisning och sina kraftgärningar mobiliserade djävulen upp sina skaror till strid mot honom. Han hade inte lyckats fresta honom till synd, men han sökte varje tillfälle att bekämpa hans verksamhet. Den kommande söndagen, den tredje söndagen i fastan, lyfter fram händelser när onda andar...

Fortsätt att läsa

När egen kraft ej räcker till

Jesu lärjungar fick lära sig en läxa. Några av dem hade på det höga berget fått se Jesus tillsammans med Mose och Elia. Och Jesus strålade som solen. De skulle ha önskat stanna där för alltid. De var fyllda av kraft och tillförsikt. Men de måste återvända till vardagen. Och...

Fortsätt att läsa