Guds nåd i Kristus – vem håller i vem?

Från Norsk Salmebok. Text: Jesper Krogedal 1946 Kor stort, min Gud, att eg ditt barn får vera,og leva i di frie nådepakt!Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera,men bare kvila i det du har sagt, Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda,eg er så veik og er i...

Fortsätt att läsa

Andens gåvor

Artikel från norska LBKs webbplats luthersk-kirke.no: Åndens gaver Det tjuende århundre opplevde framveksten av pinsebevegelsen og ny-pinsebevegelsen eller den karismatiske bevegelsen, som vi også kaller den. Ved første øyekast kan det se ut som at denne fornyede interesse for den Hellige Ånd og hans gjerning må være til stor velsignelse...

Fortsätt att läsa

Vaka!

Forgå skal himmel brått og jord; Men aldri dør Guds rene ord, Til evig tid det bliver! Så la oss til hver tid og stund Det gjemme i vårt hjertes grunn, Guds ord som liv oss giver! (Søren Kjær)

Fortsätt att läsa

Reformationsdagen

Dype, stille, sterke, milde Guddomsord fra himmelhavn Kaller, beder, sjele leder Til den gode hyrdes favn, Vidner om hvad oss er givet: Jesus er vår vei til livet. Frelser kjære, takk dig være For din nåde mot vår jord! Tiden rinner, verden svinner, Evig dog består ditt ord, Med ditt...

Fortsätt att läsa

Enheten i Kristus

Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. (Ef 6:17) Sådana människor måste kristenheten också ha, vilka kan nedslå motståndarna och dess motstånd, ta ifrån djävulen hans rustning och harnesk, så att han kommer på skam. Men därtill behövs starka krigare, som fullt behärskar Skriften och kan...

Fortsätt att läsa

Den goda delen

Själen är skapad för evigheten. Man begår därför en oförrätt mot henne, om man som hennes ändamål sätter timliga och tillfälliga ting. Ju mera själen upplyfter sig till Gud, desto mera skiljer hon sig från kärleken till jordiska ägodelar. Allt som är besjälat söker och samlar desto mindre av det...

Fortsätt att läsa

Vår nästa

Herren bjöd, att två altaren skulle uppresas i tabernaklet, och elden från det yttre skulle bäras till det inre. Gud har samlat åt sig en kyrka i tvåfaldig måtto: en stridande och en triumferande. Och kärlekens eld skall en gång föras från den stridande till den triumferande. Betänk detta, fromma...

Fortsätt att läsa

Självprövning

Å kom dog, hver som synd har gjort Og ei i synden finner hvile, Til ham der ingen viser bort Som vil nedbøiet til ham ile! Hvorfor mon du omkomme vil Da han dig byder nåde til ? Vil du nu lenger synden tjene Da han vil redde dig urene?...

Fortsätt att läsa

Några dagar i Schönfeld

6-17 juni arrangerade vår tyska systerkyrka ELFK den årliga sommarkursen för pastorer i Europa. Denna gång var kursen förlagd till staden Schönfeld i fjälltrakten Erzgebirge vid tjeckiska gränsen. Här har ELFK en av sina större församlingar med över 100 medlemmar. Församlingen har en stor, fin och praktisk kyrkobyggnad med egna...

Fortsätt att läsa