Inlägg av Øyvind Edvardsen

110 av 47 objekt

Vaka!

av Øyvind Edvardsen

Forgå skal himmel brått og jord; Men aldri dør Guds rene ord, Til evig tid det bliver! Så la oss til hver tid og stund Det gjemme i vårt hjertes grunn, Guds ord som liv oss giver! (Søren Kjær)

Reformationsdagen

av Øyvind Edvardsen

Dype, stille, sterke, milde Guddomsord fra himmelhavn Kaller, beder, sjele leder Til den gode hyrdes favn, Vidner om hvad oss er givet: Jesus er vår vei til livet. Frelser kjære, takk dig være For din nåde mot vår jord! Tiden rinner, verden svinner, Evig dog består ditt ord, Med ditt ord din nåde varer, Er […]

Enheten i Kristus

av Øyvind Edvardsen

Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. (Ef 6:17) Sådana människor måste kristenheten också ha, vilka kan nedslå motståndarna och dess motstånd, ta ifrån djävulen hans rustning och harnesk, så att han kommer på skam. Men därtill behövs starka krigare, som fullt behärskar Skriften och kan vederlägga oriktiga uttydningar, som kan […]

Mikaelidagen

av Øyvind Edvardsen

Försök inte att bli stor, men att bli liten. Att bli stor kommer av sig själv om du har blivit liten. (Martin Luther)

Den goda delen

av Øyvind Edvardsen

Själen är skapad för evigheten. Man begår därför en oförrätt mot henne, om man som hennes ändamål sätter timliga och tillfälliga ting. Ju mera själen upplyfter sig till Gud, desto mera skiljer hon sig från kärleken till jordiska ägodelar. Allt som är besjälat söker och samlar desto mindre av det jordiska, ju mera hon närmar […]

Vår nästa

av Øyvind Edvardsen

Herren bjöd, att två altaren skulle uppresas i tabernaklet, och elden från det yttre skulle bäras till det inre. Gud har samlat åt sig en kyrka i tvåfaldig måtto: en stridande och en triumferande. Och kärlekens eld skall en gång föras från den stridande till den triumferande. Betänk detta, fromma själ, och vinnlägg dig om […]

Självprövning

av Øyvind Edvardsen

Å kom dog, hver som synd har gjort Og ei i synden finner hvile, Til ham der ingen viser bort Som vil nedbøiet til ham ile! Hvorfor mon du omkomme vil Da han dig byder nåde til ? Vil du nu lenger synden tjene Da han vil redde dig urene? Slipp syndens vei, fall ham […]

Några dagar i Schönfeld

av Øyvind Edvardsen

6-17 juni arrangerade vår tyska systerkyrka ELFK den årliga sommarkursen för pastorer i Europa. Denna gång var kursen förlagd till staden Schönfeld i fjälltrakten Erzgebirge vid tjeckiska gränsen. Här har ELFK en av sina större församlingar med över 100 medlemmar. Församlingen har en stor, fin och praktisk kyrkobyggnad med egna undervisningsrum i källaren. Under två […]

Ändrade gudstjänsttider under sommaren i Lepplax

av Øyvind Edvardsen

Efter önskemål från medlemmerna norrut har vi gjort några korrigeringar för gudstjänster i Lepplax under sommaren. Det resterande programmet för juni och juli ser ut såhär: Söndag 19:e juni – Gudstjänst kl 18, HHN efter gudstjänsten. Söndag 26:e juni – Gudstjänst kl 10 Söndag 10:e juli – Gudstjänst kl 10 Söndag 17:e juli – Friluftsgudstjänst […]

Pingstdagen

av Øyvind Edvardsen

Alla uppfylldes av den helige Ande. Apg 2:4. Vid denna heliga och fröjdefulla Pingsthögtid ihågkommer vi och tackar vår käre Herre Gud för den stora, oändliga välgärning, som han utfört här på jorden, därmed att han från himmelen har låtit uppenbara sitt heliga, kära ord, inte ett torftigt och vanligt ord utan ett ord alldeles […]