1 söndag efter trettondag – Dopets nåd

Predikotexten denna söndag är från evangelisten Matteus, kap 3 vers 13-17: Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: ”Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” Jesus svarade honom: ”Låt det nu ske....

Continue reading

Inför det nya året

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. (Klag 3:22-24) Det är Herren som...

Continue reading

Domsöndagen – Yttersta domen

Predikotexten denna söndag är Matteus 13:47-50. Vid vilken sida befinner du dig den sista dagen? Kommer du att räknas till de rättfärdiga som får följa Människosonen till himmeln, eller kommer du att räknas till de onda som änglarna skiljer bort och kastar i den brinnande ugnen? Den sista dagen kommer,...

Continue reading

19:e söndag efter Trefaldighet – Tro och otro

Predikotexten denna söndag är Johannes 7:40-52. Vem är Messias och varifrån kommer han? Var Jesus en uppfyllelse av Skriften eller var han en lögnare? Folket som lyssnade på Jesus blev inte överens om han talade sanning eller inte. Ingen vågade ändå gripa Jesus, tempelvakterna vittnade om honom: ”Aldrig har någon...

Continue reading

10 söndag efter Trefaldighet – Besökelsetider

Predikotexten denna söndag är Matteus 11:20-24. Jesus hade gjort Kapernaum till sin hemstad efter att han lämnat Nasaret och börjat sin offentliga verksamhet. Städerna Korasin och Betsaida låg inte så långt ifrån Kapernaum, de låg vid Galileiska sjöns västra brädd. Detta område var huvudsäte för Jesu ord och undergärningar. Invånarna...

Continue reading