En fin bibelhelg

Bibelhelgen den 17-18 oktober erbjöd välsignade dagar kring Guds ord. Under lördagen i Lepplax samlades ca 60 personer, av dem många barn. Peter Öman gav en pedagogiskt skicklig undervisning. Ola Österbacka granskade några psalmer ur lärosynpunkt och dagen avslutades med en sångafton kring Anders Nilssons sånger, ledd av Hans Ahlskog. Parallellt med...

Fortsätt att läsa

Bibel och Bekännelse nr 4

Nr 4 av Bibel och Bekännelses Finlandsupplaga finns nu att ladda ner som pdf. Detta nummer sänds till en utökad prenumerantkrets, då ett tiotal bibliotek och ett fyrtiotal äldreboenden lagts till. De sistnämnda får också traktaten Löftet med i kuvertet. Vi ber att detta ska tjäna evangeliet så att tryggheten i...

Fortsätt att läsa

Inspelningar hittas lätt via databaser

Under ett par år har en databas med inspelningar funnits tillgänglig under namnet OUS (grekiska för ”öra”). Den har utgjort en samling från den tid när Föreningen Logos började med inspelningar och har sedan kompletterats med inspelningar från S:t Johannes evangelisk-lutherska församling (StJ), Stiftelsen Biblicum, Västerås Bibelforum och olika inspelningar...

Fortsätt att läsa

Iliyan Itsov kallad att arbeta bland Europas romer

Bulgarien har fått en sjätte pastor, Iliyan Itsov som är från Dunavtsi, den församling som S:t Johannes har gått in för att stöda. Han blev ordinerad till pastor den 5 september i Sofia. Prästvigningen förrättades av ledaren för Bulgariens evangelisk-lutherska kyrka, Radoslav Radkov, och deltagande var också ordföranden för WELS världsmission, pastor...

Fortsätt att läsa

Bibelhelg i oktober

Också denna höst firar vi en tvådagars bibelhelg, om Gud så vill. Tidpunkten är lördagen den 17 oktober kl 13-20 i Lepplax bykyrka, Pedersöre, och söndagen den 18 oktober kl 10-15 i Biblion, Vasa. Vi har glädjen att ha kyrkoherde Peter Öman från Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå (LBK) som gästtalare, och vi hoppas att...

Fortsätt att läsa

Sommarkurs i Tyskland

Sista veckan i juni och första veckan i juli deltog två av församlingens medarbetare på sommarkurs för pastorer i Tyskland. Deltagarna vid kursen var pastorer och teologistuderande från Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Norge, Sverige och Finland, förutom inhämska tyska pastorer. Undervisningen leddes av prof. Paul Wendland från vår systerkyrka WELS (Wisconsin...

Fortsätt att läsa

Årsmöte 19 april 2015

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Biblion 19.4.2015. Till styrelsens ordförande omvaldes David Åkerlund. Till styrelsemedlemmar valdes Hans Ahlskog, som fortsätter som kassör, Øyvind Edvardsen, pastor, Botvid Lindström, vice ordförande, och Ola Österbacka, pastor och sekreterare. Församlingsordningen ändrades på ett par punkter för att göra det valfritt för styrelsen att...

Fortsätt att läsa

Första numret av BoB:s Finlandsupplaga

Det första numret av ”Finlandsupplagan” av tidningen Bibel och bekännelse finns nu att hämta som pdf. Tidningen har i många år varit organ för Lutherska bekännelsekyrkan. Finlandsupplagan avviker endast till en liten del från huvudupplagan och det redaktionella arbetet sker i samråd. Tidningen kan nu laddas ner här. Ta kontakt om...

Fortsätt att läsa

Rättfärdighetens segerkrans till en av fäderna

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.” Dessa ord från Paulus var bland de sista han skrev...

Fortsätt att läsa