Sommarkurs i Tyskland

Sista veckan i juni och första veckan i juli deltog två av församlingens medarbetare på sommarkurs för pastorer i Tyskland. Deltagarna vid kursen var pastorer och teologistuderande från Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Norge, Sverige och Finland, förutom inhämska tyska pastorer. Undervisningen leddes av prof. Paul Wendland från vår systerkyrka WELS (Wisconsin...

Fortsätt att läsa

Årsmöte 19 april 2015

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Biblion 19.4.2015. Till styrelsens ordförande omvaldes David Åkerlund. Till styrelsemedlemmar valdes Hans Ahlskog, som fortsätter som kassör, Øyvind Edvardsen, pastor, Botvid Lindström, vice ordförande, och Ola Österbacka, pastor och sekreterare. Församlingsordningen ändrades på ett par punkter för att göra det valfritt för styrelsen att...

Fortsätt att läsa

Första numret av BoB:s Finlandsupplaga

Det första numret av ”Finlandsupplagan” av tidningen Bibel och bekännelse finns nu att hämta som pdf. Tidningen har i många år varit organ för Lutherska bekännelsekyrkan. Finlandsupplagan avviker endast till en liten del från huvudupplagan och det redaktionella arbetet sker i samråd. Tidningen kan nu laddas ner här. Ta kontakt om...

Fortsätt att läsa

Rättfärdighetens segerkrans till en av fäderna

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.” Dessa ord från Paulus var bland de sista han skrev...

Fortsätt att läsa

David Åkerlund inleder pastorspraktik

David Åkerlund, som allt sedan församlingens tillkomst 1.8.2008 har fungerat som styrelsens ordförande, har studerat teologi på distans och också deltagit i en del kurser i Sverige och Europa. Han studerar fortsättningsvis under ledning av LBK:s studierektor för distansundervisningen, Peter Öman. Församlingens styrelse har nu beslutat kalla honom att fullgöra den praktik...

Fortsätt att läsa

Samnordiskt nyhetsbrev

Lutherska bekännelsekyrkan, LBK Norge och S:t Johannes församling kommer från och med februari att skicka ut Lutherska bekännelsebrevet, ett samnordisk nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut varje månad och vara på svenska. Det kommer främst att innehålla nyheter, nya inspelningar och info om kommande händelser. Ansvarig redaktör är...

Fortsätt att läsa

Lyssna på predikningar som podcast

Numera finns möjlighet att prenumerera på en podcast med S:t Johannes ev-luth församlings predikningar. Det betyder, att varje ny predikan kan hämtas automatiskt till din dator eller mobila enhet (pekplatta eller smarttelefon) och du kan lyssna igenom dem alla efter hand utan att behöva söka upp var och en. Du behöver...

Fortsätt att läsa

Julhälsning 2014

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling sänder i samband med årets julhälsning ut en information om tidningen Bibel och bekännelse, som vi från 2015 kommer att distribuera i Finland som en särskild upplaga. Vi har kommit överens om ett samarbete med Lutherska bekännelsekyrkan så att ”Finlandsupplagan” innehåller information angående vår församling i stället för...

Fortsätt att läsa