Inkast

5 objekt

Vaka!

av Hans Ahlskog

Några reflexioner med anledning av aktuella företeelser. Under de två sista söndagarna i kyrkoåret möts vi av allvarstyngda texter. Också den andra söndagen i advent påminns vi om att Jesu andra ankomst står för dörren. Vi uppmanas till vaksamhet och att vara redo inför den yttersta domen. En hurudan vaksamhet är det som åsyftas? Jo, […]

Äktenskapet är för man och kvinna

av Ola Österbacka

Biskopsmötet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (i fortsättningen ELKF) avgav den 31 augusti 2016 en redogörelse: ”Det finns rum i kyrkan för olika familjer”. Biskopsmötet konstaterar att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Samtidigt sägs att ”det finns rum i kyrkan för olika familjer, ensamstående, änkor och änklingar, frånskilda och […]

Tankar efter Texas-resan

av David Åkerlund

En vecka har gått, en vecka som inte alls blev som den skulle. Nja, kanske mera precist: exakt som den skulle men inte som jag ville. Hade planerat att jobba hårt och komma tillbaka i gängorna, tillbaka till den normala livs rytmen men så blev det inte. Har legat hemma den gångna veckan med magbesvär. […]

Aktuellt uttalande

av Ola Österbacka

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling önskar med anledning av händelserna kring medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslag göra ett uttalande. För bibelläsare är det ingen överraskning, även om det är tragiskt, att det sker ett avfall från tron. Med Bibelns språkbruk lever vi i de yttersta tiderna. Då ”kommer några att avfalla från tron och följa villoandar […]

Rätt till egen kropp

av Ola Österbacka

Av Jesper Hansen Ett av abortförespråkarnas centrala argument lyder, att kvinnan skall ”ha rätt till sin egen kropp”. Utsagan innebär, att man inte anser fostret vara en egen unik individ, utan endast något slags tillfällig del av kroppen, ungefär som en hand eller en fot, även om dessa inte är tillfälliga kroppsdelar. Sedan är tankegången, […]