Första söndagen i advent, när vi inleder det nya kyrkoåret, firar vi gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa kl 11. HHN 10.15. David Åkerlund, kantor Hans Ahlskog.

Följ och dela!