Första söndagen i advent, när vi inleder det nya kyrkoåret, firar vi gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa kl 11. HHN 10.15. Ola Österbacka och Hans Ahlskog.