Gudstjänst på Alla helgons dag i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa. Ola Österbacka.

Följ och dela!