Andakt på tisdagen i Stilla veckan i Settlementcentrum i Vasa 27.3 kl 18, Ola Österbacka.

Följ och dela!