Vårens bibelhelg infaller 30–31 mars. Lördag 30 mars hålls tre föredrag och en sångstund i Lepplax bykyrka kring huvudtemat Det heliga dopets sakrament. På söndagen firar vi gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, och efteråt håller församlingen årsmöte.

Följ och dela!