Palmsöndagen den 29 mars planeras en bibeldag, som kommer att hållas i Hopsala byagård i Kronoby i stället för Lepplax bykyrka som annonserats tidigare. Temat blir “Kyrkan”. Programmet ser ut så här:

12.00 HHN
13.00 Gudstjänst, leds av Ola Österbacka; kantor: Hans Ahlskog

Kaffepaus

14.45 Den osynliga och den synliga kyrkan, Øyvind Edvardsen
15.45 Munnens bekännelse, Øyvind

16.30 Kvällsmat

17.30 Den stridande kyrkan ur Uppenbarelsebokens perspektiv, Ola
18.15 Sångstund, Hans Ahlskog
18.45 (ca) Avslutningsandakt: Den triumferande kyrkan, David Åkerlund

Hopsala byagård har adressen Backfolkvägen 14, 68500 Kronoby. När man kommer från Vasahållet tar man av till vänster på backen, mitt för Kronobyskylten.