På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att än en gång flytta vår bibelhelg som var planerad till 17–18 oktober. Vi beklagar och hoppas kunna återkomma i vår.