Den 5–6 maj hålls en bibelhelg med temat ”Det kristna livet”. Dagarna ordnas i samarbete med SLT (föredragen översätts eller tolkas till finska). Temat hör samman med lanseringen av en ny bok av Hans Ahlskog med titeln I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen. Vi är glada över att få besök av Ingvar Adriansson, ordförande i LBK:s kyrkostyrelse och kyrkoherde i S:t Markus församling i Ljungby.

Program:

Lördag 5 maj i Lepplax bykyrka

 • 11.00  Øyvind Edvardsen: Bikten, avlösningen och det kristna livet. 2 x 30 min.
 • 12.15 Lunch
 • 13.30 Hans Ahlskog: Den kristne och Mose
 • 14.15 Hans Ahlskog: Har du omskurit din Timoteus?
  Möjlighet att ställa frågor efter föredragen.
 • 14.45 Kaffepaus
 • 15.30 Samtal
 • 16.00 Ola Österbacka: Vi sjunger sånger av Johannes Bäck.
 • 16.30 Hälsning och information från LBK: Ingvar Adriansson
  David Åkerlund: avslutningspredikan

Söndag 6 maj i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa

 • 10.15 Nattvardsmässa, Juhani Viitala (finsk)
 • 11.00 Gudstjänst på bönsöndagen. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Ingvar Adriansson, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Hjärtats samtal med Gud.
 • 12.15 (ca) servering
 • 13.15 Juhani Viitala: Kuvat ja Martti Luther (Bildförbudet och Martin Luther, översättning till svenska på papper).
  Dagarna avslutas ca 14.
Följ och dela!