På grund av statsmaktens rekommendationer ser vi oss tvungna att flytta fram bibelhelgen som planerats 28–29 mars till en senare tidpunkt.