Också denna höst firar vi en tvådagars bibelhelg, om Gud så vill. Tidpunkten är lördagen den 17 oktober kl 13-20 i Lepplax bykyrka, Pedersöre, och söndagen den 18 oktober kl 10-15 i Biblion, Vasa. Vi har glädjen att ha kyrkoherde Peter Öman från Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå (LBK) som gästtalare, och vi hoppas att några församlingsbor också följer med honom över Kvarken. Peter är också kyrkoherde i Lutherska bekännelsekyrkan i Stockholm.peter_oman

Programmet som utskrivbar pdf.

Program för lördag 17.10:

13.00 Inledning, David Åkerlund
13.15 Peter Öman: Den kristnes självbild (två delar med kort paus)
14.00 Samtal kring föredraget, frågor och svar
14.30 Kaffepaus
15.15 Peter Öman: Det allmänna prästadömet (två delar med kort paus)
16.00 Samtal kring föredraget, frågor och svar
16.30 Ola Österbacka: Läran om frälsningen i den finlandssvenska psalmboken
17.30 Kvällsmat
18.30 Sångafton kring Anders Nilssons sånger, Hans Ahlskog

Program för söndag 18.10:

10.00 Herrens heliga nattvard, Ola Österbacka
11.00 Gudstjänst. Liturg: David Åkerlund, predikant: Peter Öman
12.15 Lunch
13.15 Øyvind Edvardsen: Lekmanna-ansvaret
14.15 Avslutning och kaffe