Vid bibelhelg som hålls 26–27 oktober 2019 medverkar pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk tillsammans med sin hustru Jennifer. Han talar på engelska och tolkas till svenska och finska. Tema: Den kristna familjen. Programutkast för lördagen i Lepplax bykyrka:

13.00 Bakgrund och nuläge i Norden (Ola Österbacka)
14.00 Bygg ditt hus på Klippan! (LW)

Kaffepaus

15.45 Att finna en maka (LW)
16.45 Man och hustru (LW)

Möjlighet att samtala både efter föredragen och på kvällen i Piehis skidstuga (bakom Snellmans, Jakobstad). På söndagen hålls gudstjänst och föredrag i Vasa.

Följ och dela!