Vid bibelhelg som hålls 26–27 oktober 2019 medverkar pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk tillsammans med sin hustru Jennifer. Han talar på engelska och tolkas till svenska och finska. Tema: Den kristna familjen. Lördagen hålls i Lepplax bykyrka.

Programutkast för söndagen i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa:

10.15 HHN (arr. SLT)
11.00 Reformationsdagens gudstjänst med predikan av Luke Wolfgramm. Tema: Sanningen ska göra er fria.

Lunch

13.00 Föräldrar och barn (LW). Möjlighet till samtal.

Följ och dela!
error