Bibelstudierna fortsätter varannan vecka i Biblion kl 19 från 14.1, jämna veckor. Vi behöver ännu några gånger med Uppenbarelseboken, nu slutet av kap. 20 och kap. 21.