Bibelstudium i Lepplax bykyrka kl 18:30. Ledare är Øyvind Edvardsen.

Bibelstudium med ämnet Den Heliga Skrift. Behandlar begreppen Guds Ord, Bibeln och Skriften; Kanon; Apokryferna; Skriftens tillkomst, inspiration och auktoritet; Bibeltolkning.