Bibelstudieserien över Uppenbarelseboken fortsätter i Biblion 16.4 kl 19 under ledning av Ola Österbacka. Det finns möjlighet att delta via Skype.