En föredragsserie med utgångspunkt i den lutherska reformationen.

I 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna mot katolska kyrkans olika missbruk på dörren på slottskyrkan i Wittenberg. Det var starten på vad vi känner som den lutherska reformationen. Det viktigaste som hände var att Martin Luther och hans kollegor vände tillbaka till utgångspunkten för den kristna tron. De gick tillbaka till Skriften och undersökte den på grundspråken för att ge en biblisk undervisning och bekännelse. Detta arbete resulterade i att lekfolket fick tillgång på Bibeln på sitt eget språk. Martin Luther översatte Bibeln till tyska och lade samtidigt grunden för det moderna tyska skriftspråket. På samma sätt översattes Bibeln till andra europeiska språk, däribland till svenska och finska.

Det centrala i hela den lutherska reformationen är läran om rättfärdiggörelsen. Hela Bibeln krätsar kring detta ämne. Hela Bibeln har som syfte att visa hur vi blir rättfärdiga inför Gud – nämligen genom Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Den lutherska reformationen handlar om hur människan blir frälst. Den handlar om hur människan kommer till Gud. Den handlar om människans eviga ve och väl. Kärnan i den lutherska reformationen är att vi är frälst genom nåden allena och att Gud deklarerar oss rättfärdiga på grund av Jesu Kristi fullkomliga liv och hans lidande, död och uppståndelse.

Rättfärdiggörelsen. Skriften allena. Tron allena. Nåden allena. Det kristna korset.
Dessa ämnen kommer att prägla våra föredrag där vi får se vilken dyrbar skatt det lutherska arvet är, och hur relevant det är för våra liv i dag.

Vi möts i Lepplax bykyrka första söndag i månaden kl 18.
Välkommen!