På Trefaldighetssöndagen firar vi gudstjänst i Biblion kl 11, eftersom väderprognoserna talar om att en regnfront drar över under förmiddagen. Gudstjänsten leds av Ola Österbacka. Direktsändning (lätt version).

Vi använder den athanasianska trosbekännelsen. I övrigt vanlig festliturgi.