Friluftsgudstjänst hos Ahlskog, Lepplaxvägen 186, på Apostladagen 21.7 kl 14. David Åkerlund, kantor Hans Ahlskog.

Värdfolket bjuder på kaffe och bulla.

Följ och dela!