Friluftsgudstjänst i Lepplax hos Hans & Mia Ahlskog. 6 söndag efter Trefaldighet. Øyvind Edvardsen.

Märk tiden, klockan 14:00!