Gudstjänst på tredje söndagen efter trettondag i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Jesus skapar tro.

Följ och dela!